top cover

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Dine data er sikre ved os, læs med nedenfor og se hvordan

Hvordan sikrer Swifthosting ApS dine data?

Swifthosting ApS har gennemgået information omkring den gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR hvoraf der er blevet implementeret ændringer i systemet, som enten optimerer eller helt undlader at indsamle visse typer data.

Dette dokument har til formål at dokumentere hvilke data der bliver indsamler, samt hvilke formål der er med indsamlingen. Herunder også at gøre det klart at Swifthosting ApS har oprettet databehandleraftaler med underleverandører.

Til sidst dokumenterer den at der er implementeret arbejdsprocesser for udlevering, berigtigelse, sletning og anonymisering af indsamlet data.

Dataansvarlig

Swifthosting ApS har udvalgt direktionen af Swifthosting ApS til at være det organ, som er dataansvarlig. Direktionen kan kontaktes på mail: support@swifthosting.dk

Swifthosting ApS har ikke udpeget en Data Protection Officer, da de særlige forhold i EUs persondataforordning artikel 37, stk. 1, litra b-c ikke gør sig gældende.

Underdatabehandlere

Navn Land Formål Data, der videregives
Quickpay ApS Danmark Behandling af betalinger, herunder også abonnementer Ordrenummer, kortinformationer og kundens IP-adresse
Firmafon ApS Danmark Håndtering af opkald til vagttelefon Kundens telefonnummer
Clearhaus A/S Danmark Behandling af betalinger, herunder også abonnementer. Ordrenummer og kortinformationer
Facebook Irland Målretning i socialt netværk Tracking cookies
Google Irland Tracking af brugere på hjemmesiden Tracking cookies
PayPal Luxembourg Behandling af betalinger Ordrenummer samt købsinformationer om identificerbar kunde i Paypals systemer
Jutlander Bank A/S Danmark Modtagelse af betalinger vha. bankoverførsel Kundens navn og adresse samt fakturanummer
Hetzner Online GmbH Tyskland Hosting af game- og voiceservere Upload af filer fra kunden
Hotjar Ltd Malta Tracking af brugere på hjemmesiden Tracking cookies samt optagelser af brugerens interaktion med hjemmesiden
tawk.to inc. USA Håndtering af livechat på hjemmesiden Tracking cookies af kunden samt oplysninger indtastet af kunden selv
BILLY ApS Danmark Håndtering af fakturaer, regning og andet materiale i forbindelse med regnskab Kundens navn, adresse, købsinformationer samt kundenummer
HostingGroup IVS Danmark Hosting af hjemmeside samt database Kundens navn, adresse, købsoplysninger, supportsager, ansøgninger, IP samt logning af handlinger på hjemmesiden
Danske Lønsystemer A/S Danmark Udbetaling af løn til medarbejdere Medarbejderens navn, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger, lønoplysninger samt skattekort
Axosoft USA Projektledelsesværktøj Medarbejderens navn
Trustpilot A/S Danmark Indsamling af tilfredshedsundersøgelser Kundens e-mail samt fakturanummer

Formål med dataindsamling

Swifthosting ApS er en online butik med salg af hostingydelser. Formålet med indsamling af data om kunden, er at kunne identificere hvem kunden er. Såfremt der skulle være hostet ulovligt materiale i henhold til dansk lovgivning, vil Swifthosting ApS kunne udlevere oplysninger til de danske myndigheder til videre efterforskning.

Udover det yder Swifthosting ApS support til kunden med deres produkter, og i den forbindelse har Swifthosting ApS brug for at kunne se kundeoplysninger med henblik på at hjælpe kunden bedst muligt med deres produkt.

Swifthosting ApS indsamler ligeledes besøgsinformationer med henblik på at kunne gøre brug af statistik over besøgsmønstre, herunder hvilke sider som er mest besøgte og hvilke call-to-actions

Medarbejderforhold

Swifthosting ApS sikrer at medarbejdere, som behandler personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende tavshedspligt i overensstemmelse med gældendende databeskyttelseslovgivning.

Swifthosting ApS sikrer at adgangen til personfølsomme oplysninger begrænses til medarbejdere for hvem, det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde leveringsforpligtelserne overfor kunden. Det oplyses endvidere overfor medarbejderen at der kun må efterspørges personoplysninger i systemet såfremt dette er nødvendigt for at løse arbejdsopgaven. Der foretages logning af opslag og Swifthosting ApS kan udtage stikprøvekontroller og bede medarbejderen redegøre for opslaget.

Sikkerhedsbrud

Ved brud på sikkerheden, systemer, integration eller lignende systemer hvor kundens persondata forefindes, vil Swifthosting ApS underrette kunden uden unødvendig forsinkelse. Ydermere vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter det første tegn på læk af data såfremt dette skønnes nødvendigt jævnfør persondataforordningen.

Procedurer

En person ønsker at få oplyst hvilke personoplysninger vi gemmer

Information om hvilke personoplysninger vi gemmer, hvorfor vi gemmer dem, og hvem de bliver delt med, vil være offentligt tilgængelig for enhver på vores hjemmeside. Informationerne kan findes på www.swifthosting.dk/gdpr. Hvis en person kontakter os angående denne forespørgsel, vil vi henvise til ovennævnte link samt stille os til rådighed såfremt personen har flere spørgsmål om hvilke data vi gemmer samt hvorfor.

En person ønsker at få udleveret sine data

Samtlige oplysninger Swifthosting ApS har om kunden findes i vores database. Kunden har ret til at få udleveret disse informationer efter anmodning. Kunden verificerer sig selv som værende den pågældende person ved at oplyse navn, adresse, e-mail samt de sidste 4 cifre af det senest benyttede betalingskort. Herefter indsamler Swifthosting ApS oplysningerne om kunden i vores systemer. Dette sker ved at Swifthosting ApS’ dataansvarlige laver et dump fra databasen med alle informationer om den pågældende kunde. Disse informationer krypteres herefter med AES-256 kryptering og pakkes i en ZIP-fil, som e-mailes til kunden. Nøglen til at dekryptere ZIP-filen oplyser enten over telefonopkald, sms eller fysisk brev - afhængig af kundens ønske.

En person ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse

Den registrerede har til enhver tid ret til at få rettet eller ajourført urigtige, vildledende eller forældede oplysninger, der er registreret om den pågældende. Anmodningen foregår ved at personen kontakter Swifthosting ApS’ dataansvarlige. Kunden verificerer sig selv som værende den pågældende person ved at oplyse navn, adresse, e-mail samt de sidste 4 cifre af det senest benyttede betalingskort. Den registrerede informerer herefter Swifthosting ApS om hvilke oplysninger der kræver berigtigelse. Herefter vil den dataansvarlige sørge for at dette bliver gjort uden unødig forsinkelse og herefter bekræfte over for den registrerede at oplysninger nu er rettet.

En person ønsker at få slettet sine data

Swifthosting ApS' kunder har til enhver tid ret til at få slettet de data Swifthosting ApS har opbevaret om dem, medmindre oplysningerne er påkrævede i henhold til anden lov. Anmodningen foregår ved at personen kontakter Swifthosting ApS’ dataansvarlige. Kunden verificerer sig selv som værende den pågældende person ved at oplyse navn, adresse, e-mail samt de sidste 4 cifre af det senest benyttede betalingskort. Herefter vil den dataansvarlige slette samtlige oplysninger om kunden i virksomhedens database - dette inkluderer navn, adresse, e-mail, telefonnummer, supportsager, ansøgninger samt IP. I henhold til bogføringsloven vil informationer overført til fakturaer ikke blive slettet. Efter sletningen af informationer i Swifthosting ApS’ database, vil den dataansvarlige kontakte virksomhedens underdatabehandlere og følge op på at oplysninger slettes hos underdatabehandlerne efter gældende betingelser i databehandleraftalen.