top cover

Driftstatus

Se aktuel serverstatus og driftslog over alle hændelser.

Minecraftservere

GS60.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
GS63.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
GS64.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
GS65.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
GS66.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
GS74.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
GS96.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
GS97.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
GS98.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland

Gameservere

dksrv01.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
dksrv02.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
dksrv03.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
dksrv04.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
dksrv05.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
pro01.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
pro03.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
pro04.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
pro06.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
pro07.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
pro08.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
pro13.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
pro20.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland

Voiceservere

TS01.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
TS02.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
TS3.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland

Andre servere

mysql01.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland
mysql02.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Tyskland

Virtuelle servere

vsrv01.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
vsrv02.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
vsrv03.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
vsrv04.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
vsrv07.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark
vsrv08.swifthosting.dkoperation mark
Status: Online Lokation: Danmark